Lương Tháng 5 Triệu Xây Nhà Tiền Tỷ

Lương Tháng 5 Triệu Xây Nhà Tiền Tỷ

Lương Tháng 5 Triệu Xây Nhà Tiền Tỷ ,

câu chuyện tưởng đùa nhưng lại thật không tưởng , các bạn có biết làm gì 5 triệu một tháng , mà xây được nhà tiền tỷ không , chỉ tôi tôi làm với , chứ dm tôi làm tháng có 15 triệu mà còn không đủ ăn , không đủ tiêu lấy tiền đâu mà  xây nhà Lương Tháng 5 Triệu Xây Nhà Tiền Tỷ , câu chuyện tưởng đùa nhưng lại thật không tưởng , các bạn có biết làm gì 5 triệu một tháng , mà xây được nhà tiền tỷ không , chỉ tôi tôi làm với , chứ dm tôi làm tháng có 15 triệu mà còn không đủ ăn , không đủ tiêu lấy tiền đâu mà  xây nhà Đấy là còn chưa kể , ăn của bố mẹ , đi làm bằng xe bố mẹ mua , sáng đi làm có người gọi , chiều về có người cơm nước sẵn sàng chỉ việc ăn , ấy thế mà tôi , lại chả có cái gì ,  tôi , mà thôi nhắc đến tôi làm gì cho đời nó buồn ra
Lương Tháng 5 Triệu Xây Nhà Tiền Tỷ
Lương Tháng 5 Triệu Xây Nhà Tiền Tỷ
 

Lương Tháng 5 Triệu Xây Nhà Tiền Tỷ là không đùa được đâu

tôi là tôi phải khâm phục cái ông lương tháng 5 triệu mà xây được nhà tiền tỷ kia kìa . Tôi là tôi phục sát đất luôn đấy chứ , cầm sách vở sang mà học hỏi người ta thôi , nhưng mà họ không chỉ đâu  có là thân thích cũng không chỉ , bởi đâu cứ thích nói là nói được đâu , lương tháng 5 triệu , mà xây được nhà tiền tỷ , thì ai dám nói họ làm gì chứ , phải không  nói ra nhỡ đâu các chú công an , lại bế đi bỏ mẹ chứ chẳng phải chơi, đâu phải chò đùa ak mà cái ngề 5 triệu một tháng ấy , và cái người làm 5 triệu một tháng đấy là ông bác mình làm chủ tịch xã thôi , thấy bác bảo lương bác có 5 triệu , nghe bác nói thế mình thương bác ấy vô cùng , thương lắm thương ghê luôn thế mà đùng cái bác chơi cái nhà  to mẹ nó nhất xã  , chán bác lắm giả nghèo giả khổ , thế lên nhà bạn nào có người nhà ,làm gì  mà nói 5 triệu một tháng , là có khả năng xây nhà tiền tỷ , mà nhất là nghề công chức lương 5 triệu thì hoàn toàn đủ khả năng , chứ không đùa …. Đùa làm sao được với cán bộ chứ … Làm Không Đủ Ăn Thì Làm Làm Gì 1

Bài viết liên quan