Làm Không Đủ Ăn

Làm Không Đủ Ăn Thì Làm Làm Gì 1

Làm Không Đủ Ăn Thì Làm Làm Gì , đấy là mỗi lần tôi nói với đám bạn , than khổ với đám bạn , là tôi đi làm không đủ ăn không đủ tiêu , và những lúc như thế bạn tôi thường , rất ân cần động viên tôi , và giúp đỡ tôi ,

Làm Không Đủ Ăn Thì Làm Làm Gì  đấy là mỗi lần tôi nói với đám bạn , than khổ với đám bạn  là tôi đi làm không đủ ăn không đủ tiêu , và những lúc như thế bạn tôi thường , rất ân cần động viên tôi , và giúp đỡ tôi ,

 

Làm Không Đủ Ăn
Làm Không Đủ Ăn

Đại loại như là mỗi lần tôi nói , tao đi làm có đủ ăn , thì sẽ được động viên tinh thần ngay , đại loại như những câu xoắn não như , đi làm không đủ ăn , mày đi làm làm gì , không ngỉ mẹ nó đi ,ở nhà mà chơi cho nó sướng

 

ấy , các bạn thấy chưa , anh em nó là phải như thế , anh em là phải biết sóc cho nó đau  biết làm cho nó tỉnh người ,  có lạnh thì làm cho nó nóng lên hết lạnh , mà nâu không ghét ai , nó nói thế thì ghét cho nó phát cho nó có việc

 

hihaha , các bạn thấy vui không  vui đấy chứ  bạn bè mà cứ như tuất đấy cứ cắn nhau xong lại chơi với nhau , thế mới vui , tình cảm nay, mẻ 1 tí  mai ta đi hàn lại cho nó mới ,

xàm xàm thế thôi các bạn nhé

Trang chủ

Bài viết liên quan