Ceo Nguyễn Phương Hằng Bị Bắt

Ceo Nguyễn Phương Hằng Bị Bắt

Ceo Nguyễn Phương Hằng Bị Bắt tạm giam

Ceo Nguyễn Phương Hằng Bị Bắt , sáng ngày 24 tháng 2 bà nguyễn phương hằng bất ngờ bị khởi tố và bắt tạm giam , vì lợi dụng quyền tự do ngôn luận gây ảnh hưởng đến lợi ích của tổ chức và cá nhân , quyết định bắt tạm giam Ceo Nguyễn Phương Hằng  đã được tòa án nhân dân cùng cấp phê chuẩn , trước đó bà phương hằng còn bị cấm xuất cảnh từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 29 tháng 2 

 

Ceo Nguyễn Phương Hằng Bị Bắt
Ceo Nguyễn Phương Hằng Bị Bắt

 

Ceo Nguyễn Phương Hằng Bị Bắt , sáng ngày 24 tháng 2 bà nguyễn phương hằng bất ngờ bị khởi tố và bắt tạm giam , vì lợi dụng quyền tự do ngôn luận gây ảnh hưởng đến lợi ích của tổ chức và cá nhân , quyết định bắt tạm giam Ceo Nguyễn Phương Hằng  đã được tòa án nhân dân cùng cấp phê chuẩn , trước đó bà phương hằng còn bị cấm xuất cảnh từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 29 tháng 4

 

thế mới nói quyền tự ngôn luận , mà lại không phải là tự do , mà đã tự do mà lại bị bỏ tù , ấy ấy thế nên bây giờ chúng ta có muốn nói cái gì cũng phải hỏi cái này nói được không , nếu không thì thôi đừng nói kẻo lại mang vạ vào thân , kẻo lại đi bóc lịch như cô hằng thì hỏng , cô thì cô cũng chẳng biết tốt hay không , mà cũng chỉ cô mới biết , cô mới hiểu được , nhưng mà sao không bắt hết cái bọn xàm lồng chuyên đi nói xấu người khác đi nhỉ , mà lại đi bắt cô hằng

 

Ceo Nguyễn Phương Hằng Bị Bắt
Ceo Nguyễn Phương Hằng Bị Bắt

 

việt nam lên thêm cái luật nói xấu người khác bị bỏ tù đi , có gì còn kiện cho nó dễ chứ không kiện được , nhiều lúc ức chế vãi đái , còn cô hằng là người dám nói sự thật dám chỉ thẳng mặt mà nói , không sợ hãi bất cứ thế lực nào , nhưng việc không sợ thì vẫn cứ là không sợ , còn có vấn đề gì hay không thì  chỉ cán bộ mới biết được , thế lên  nói ít thôi , khỏi động chạm đến ai , chả mất lợi ích của ai , mà cũng chả bị bắt như thế này

 

XEM THÊM :// Người Việt Bị Bắt Ở Trung Quốc

Bài viết liên quan